Метою конкурсу є підтримка діяльності та активізації ініціатив органів місцевого самоврядування області у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов осіб з інвалідністю, для забезпечення їхніх праві можливостей нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті, поширенні кращих практик й досвіду з реалізації місцевих програм і проєктів, а також враховуючи процес децентралізації та створення територіальних громад в Одеській області.

          Номінація «Населений пункт – найбільш дружній до осіб з інвалідністю Одеської області» визначається за такими показниками:

          – наявність місцевих програм та заходів щодо створення сприятливих умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;

          – виявлення, усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб осіб з інвалідністю, у тому числі стосовно доступу до всіх об’єктів інфраструктури;

          – забезпечення благоустрою,  дорожнього сервісу, транспорту, інформації, комунікації та зв’язку, з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів осіб з інвалідністю до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту;

          – фінансова підтримка осіб з інвалідністю;

          – залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів стосовно осіб з інвалідністю;

          – участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних проєктах та програмах розвитку місцевого самоврядування;

          – будівництво, капітальний ремонт приміщень об’єктів соціального призначення;

          – працевлаштування осіб з інвалідністю, збільшення робочих місць шляхом створення нових підприємств та організацій;

          – надання соціальних послуг населенню та особам з інвалідністю (опіка, догляд, соціальна робота, подолання складних життєвих обставин, доступність тощо);

          – створення належних умов для отримання доступних і якісних публічних послуг особам з інвалідністю;

          – належне надання особам з інвалідністю медичних, освітніх та соціальних послуг;

          – узагальнення та поширення кращого досвіду організації роботи щодо створення сприятливих умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство.

    Обласний конкурс проводиться у три етапи:

Перший – до 03.12.2021 відповідною сільською, селищною і міською радою визначаються не більше одного населеного пункту, який може взяти участь у обласному конкурсі, заява на участь та інформаційні матеріали згідно з умовами конкурсу, щодо згаданих населених пунктів, подаються в обласну конкурсну комісію.

Другий –обласна конкурсна комісія проводить огляд сільських населених пунктів сільських, селищних і міських рад, з урахуванням обмежень, пов`язаних з недопущенням поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусною інфекцією SARS-CoV-2, оцінку стану роботи згідно з поданими фото- та відеоматеріалами, рекомендованих до участі у конкурсі та підводить підсумки конкурсу із визначенням переможця.

           Третій – проведення нагородження переможців конкурсу.

У першому етапі обласного конкурсу можуть брати участь не більше одного сільського населеного пункту від сільської, селищної і міської ради.

          До переліку інформаційних матеріалів, які подаються до конкурсної комісії, повинні входити:

          – заявка, заповнена за запропонованою формою;

           – інформаційні матеріали про діяльність щодо створення сприятливих умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство з фото- та відеоматеріалами.

           Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в інформаційних матеріалах про діяльність щодо створення сприятливих умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство несе учасник конкурсу.

            Переможці обласного конкурсу нагороджуються;

          – сільський населений пункт – переможець обласного конкурсу – дипломом першого ступеня та грошовим призом у розмірі 75 тис. грн.;

          – сільський населений пункт, який посів друге місце в області – дипломом другого ступеня та грошовим призом у розмірі 40 тис. грн.;

          – сільський населений пункт, який посів третє місце в області – дипломом третього ступеня та грошовим призом у розмірі 35 тис. грн.

          Адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції: вул. Канатна, 83,      м. Одеса, 65107, Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, тел. (048) 722-08-11, електронна адреса:     dssp-inv@odessa.gov.ua.

Строки подання заявок та інформаційних матеріалів: до 03 грудня    2021 року включно.

ДОДАТОК