Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг

УВАГА! ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ  НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ ВЛАСНОСТІЩОДО ВНЕСЕННЯ ДО РЕЄСТРУ НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

На виконання статті 15 Закону України «Про соціальні послуги» розроблено Реєстр надавачів соціальних послуг (далі- Реєстр). Даний реєстр працює в тестовому режимі. В період тестового режиму буде перевірено функціонування Реєстру.

Для накопичення, зберігання, захисту та оприлюднення інформації про надавачів соціальних послуг (далі-інформація) незалежно від форм власності та підпорядкування, які мають бути включені до Реєстру надається узагальнена інформація у порядку, строки та за формою, визначеною Методичними рекомендаціями.