У 2023 році запроваджений новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи, дітям віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою запобігання виникненню інвалідності), зареєстрованих в Одеській області, за рахунок коштів обласного бюджету.

З метою запровадження механізму із надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг Наказом Департаменту від 09.02.2023 № 17 «Про затвердження Порядку надання реабілітаційних послуг», зареєстрованим Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Одеса) 23 лютого 2023 року № 11/568, затверджено Порядок надання реабілітаційних послуг (далі – Порядок).

Для отримання послуги необхідно надати Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) відповідну заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи та копії наступних документів (з пред’явленням оригіналів):

– копія індивідуальної програми реабілітації, виданої лікарсько-консультативною комісією державного або комунального закладу охорони здоров’я (для дітей з інвалідністю);

– копія висновку лікарсько-консультативної комісії державного або комунального закладу охорони здоров’я з рекомендаціями стосовно надання послуг (для дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності);

– копія виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ (форма 027) для дітей з інвалідністю;

– копія паспорта громадянина України (для законних представників або уповноважених осіб), свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років);

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів реабілітаційних послуг, які є внутрішньо переміщеними особами);

– копія документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);

– копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або відповідної сторінки паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

– згода на обробку персональних даних.

Департамент веде облік отримувачів реабілітаційних послуг та протягом п’яти робочих днів з дати надходження заяви перевіряє наявність усіх необхідних документів, реєструє заяву та надсилає лист щодо направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) до реабілітаційного закладу для прийняття рішення про надання послуг отримувачу.

Контактна особа: начальник відділу у справах осіб з інвалідністю та окремих категорій населення управління соціального захисту Департаменту

Ільїна Наталія Володимирівна, тел. 067-304-91-95,електронна адреса:   dssp-inv@odessa.gov.ua