👉Перелік реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю, в Одеській області

Послуги з реабілітації надаються отримувачам безкоштовно в межах граничної вартості реабілітаційних послуг для однієї дитини та визначаються за ступенем обмеження життєдіяльності і не можуть перевищувати:

для дітей з І та ІІ ступенем обмеження – 16 тис. гривень;

для дітей з ІІІ ступенем обмеження – 25 тис. гривень;

для дітей з ранньою діагностикою захворювання – 16 тис. гривень.

Реабілітаційні послуги можуть надаватися як стаціонарно так і амбулаторно. Організація процесу надання реабілітаційних послуг отримувачам здійснюється реабілітаційним закладом відповідно до договору та чинного законодавства України.

Реабілітаційні послуги можуть бути надані одному отримувачу реабілітаційних заходів не більше 1 разу протягом відповідного бюджетного періоду за рахунок коштів обласного бюджету.

Першочергово реабілітаційними послугами забезпечуються відповідно до поданих заяв отримувачі, які не були забезпечені ними в попередньому фінансовому році внаслідок відсутності бюджетних коштів або у зв’язку з довготривалою хворобою дитини.

У вартість витрат реабілітаційного закладу, понесених у зв’язку із наданням реабілітаційних послуг отримувачу, які надаються за рахунок коштів обласного бюджету можуть включатись витрати на харчування отримувача (при амбулаторному наданні реабілітаційних послуг) або витрати на харчування та/або розміщення отримувача (отримувачів – у разі направлення для надання послуг групи дітей з інвалідністю, сформованої дитячим будинком-інтернатом, малим груповим будинком) одного законного представника або уповноваженої особи (при стаціонарному наданні реабілітаційних послуг) в межах граничної вартості реабілітаційних послуг. Вартість витрат на харчування та/або розміщення, понесених у зв’язку із наданням реабілітаційних послуг одному отримувачу, які фінансуються з обласного бюджету не може перевищувати 10 відсотків від загальної вартості реабілітаційних послуг, наданих такому отримувачу.

Фінансування вартості витрат на харчування та/або розміщення, понесених у зв’язку із наданням реабілітаційних послуг отримувачу, зареєстрованому в місті Одесі, не допускається.

Забезпечення отримувача харчуванням та/або розміщенням допускається виключно за письмовою згодою законного представника або уповноваженої особи. Відмова в наданні реабілітаційних послуг з боку реабілітаційного закладу у зв’язку з відмовою законного представника або уповноваженої особи від забезпечення отримувача харчуванням та/або розміщенням – не допускається.

Законні представники або уповноважені особи мають право вільного вибору закладу для проходження реабілітації із числа державних закладів, комунальних закладів, реабілітаційних закладів приватної форми власності, які знаходяться на території Одеської області.

У разі направлення для надання послуг групи дітей з інвалідністю, сформованої дитячим будинком-інтернатом, малим груповим будинком, забезпечується їх супровід із розрахунку не менше ніж одна супроводжуюча особа на трьох дітей з інвалідністю.

Якщо реабілітаційних послуг потребують одночасно двоє і більше дітей з однієї сім’ї, супроводжуючою особою може бути також другий із їх батьків, законних представників, один із близьких родичів (повнолітні брат або сестра, бабуся, дідусь, дядько, тітка) за наявності письмового підтвердження про це одного з батьків або законного представника. У такому разі заяву подає один з батьків або законний представник.

Для надання реабілітаційними закладами реабілітаційних послуг дитині з інвалідністю наявність індивідуальної програми реабілітації, виданої лікарсько-консультативною комісією державного або комунального закладу охорони здоров’я, є обов’язковою.

Уповноважений орган веде облік отримувачів реабілітаційних послуг та протягом п’яти робочих днів з дати надходження заяви перевіряє наявність усіх необхідних документів, реєструє заяву та надсилає лист щодо направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) до реабілітаційного закладу для прийняття рішення про надання послуг отримувачу.

Реабілітаційний заклад протягом п’яти робочих днів з дати надходження листа щодо направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію), надісланого уповноваженим органом, розглядає заяву та приймає рішення про надання реабілітаційних послуг отримувачу                   (із зазначенням дати початку курсу реабілітації) або про обґрунтовану відмову в наданні таких послуг.

Про прийняте рішення реабілітаційний заклад протягом п’яти робочих днів з моменту його прийняття повідомляє уповноваженому органу шляхом направлення копії рішення про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації) або про обґрунтовану відмову в наданні таких послуг.

Уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання від реабілітаційного закладу копії рішення про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації) направляє законному представнику або уповноваженій особі отримувача копію рішення про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації) із супровідним листом.

У разі отримання від реабілітаційного закладу, обраного законним представником або уповноваженою особою отримувача, обґрунтованої відмови в наданні реабілітаційних послуг уповноважений орган інформує про це законного представника або уповноважену особу отримувача та пропонує вибрати інший реабілітаційний заклад.