Організація роботи ЦНАП з надання адміністративних послуг соціального характеру

Моделі надання адміністративних послуг соціального характеру у центрах надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг – це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) створюються для доступного та зручного отримання різних груп адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання в одному місці (приміщенні). Адміністративні послуги соціального характеру (далі – АПСХ) на сучасному етапі є однією з найважливіших груп послуг для громадян.

Відповідно до частини 7 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуг» перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, має включати адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг затверджено розпорядженням Кабінету міністрів України від 16.05.2014 № 523 в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017
№ 782-р, серед них і адміністративні послуги соціального характеру.

ЦНАП повинен виконувати функції фронт-офісу (незалежно від засновника), тобто прийняття документів, формування справ та подальше їх передання на опрацювання до управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій.

Для налагодження роботи розроблені Рекомендації щодо взаємодії структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій та ЦНАПів (додаються).

В рамках виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2020 рік, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2020 № 270, та з метою наближення адміністративних та інших публічних послуг до громадян фахівцями Міністерства соціальної політики спільно з представниками Міністерства цифрової трансформації, Офісу реформ адміністративних послуг та Програми «ULEAD з Європою» розроблено «Моделі надання адміністративних послуг соціального характеру у центрах надання адміністративних послуг» (далі – Моделі), що додаються.

Запроваджені Моделі передбачають 3 варіанти алгоритмів запровадження надання адміністративних послуг соціального характеру у ЦНАП, в тому числі із застосуванням програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада». Моделі включають в себе покрокову інструкцію впровадження відповідного алгоритму дій, переваги та слабкі сторони кожної з них, що дозволить обрати найефективнішу для запровадження надання адміністративних послуг соціального характеру у ЦНАП.

Зразок угоди про співробітництво

Моделі надання АПСХ у ЦНАП

Рекомендації щодо взаємодії