Об’єднані територіальні громадиЗаконодавча база

Закони

Накази

Постанови

Порядки

Методичні рекомендації


ПК “Соціальна громада”

Про підключення до програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада»

Для удосконалення системи соціального захисту населення усіх об’єднаних територіальних громад ведеться робота з передачі їм функцій прийняття заяв та документів громадян для призначення соціальної підтримки. З метою спрощення надання адміністративних послуг соціального характеру із застосуванням електронного документообігу Міністерство соціальної політики України впроваджує програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» (далі – Програмний комплекс).

Програмний комплекс дозволяє забезпечити прийом первинних документів від громадян в ОТГ за місцем їх проживання та передавати їх в електронному вигляді управлінням соціального захисту райдержадміністраціям.

У структурних підрозділах з питань соціального захисту населення райдержадміністраціях, ОТГ та старостинських округах повинні бути визначені відповідальні особи, робочі місця яких будуть підключені до Програмного комплексу і які будуть здійснювати опрацювання заяв та документів на призначення соціальних допомог, пільг, субсидій тощо.

Для підключення до Програмного комплексу необхідно:

1. Проінформувати Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації про готовність до підключення Програмного комплексу для погодження з Мінсоцполітикою.

2. Подати електронну заявку до Державного підприємства «Інформаційно-обчислювальних центр Міністерства соціальної політики України» за посиланням https://socgromada.ioc.gov.ua/.

3.Підписати Договір про надання послуг у сфері інформатизації.

         В ОТГ та старостинських округах мають бути спеціалісти, які будуть здійснювати прийом заяв та документів, їх робочі місця повинні бути обладнані необхідною технікою (комп’ютери та сканери).

Підключення до Програмного комплексу також можливе за відповідності Мінімальним технічним вимогам до робочого місця та до швидкості мережі Інтернет (Додаток 1).

Навчальні відеоуроки щодо підключення до ПК «Соціальна громада»

Тиснить тут щоб перейти до відеонавчання


Корисна інформація

З питань впровадження та готовності до підключення ПК «Соціальна громада»

телефонувати за номером 048-722-23-66,

контактна особа Михайлова Світлана Тимофіївна.

З питань підключення, налаштування системи до роботи

телефонувати за номером 048-722-24-33,

контактна особа Гіляка Наталія Іллівна.

З питань компенсації частини витрат у зв’язку з передачею документів за ПК «Соціальна громада»

телефонувати за номером 048-722-15-58,

контактна особа Свідзінська Наталя Станіславівна.


Організація роботи ЦНАП з надання адміністративних послуг соціального характеру

Моделі надання адміністративних послуг соціального характеру у центрах надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг – це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) створюються для доступного та зручного отримання різних груп адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання в одному місці (приміщенні). Адміністративні послуги соціального характеру (далі – АПСХ) на сучасному етапі є однією з найважливіших груп послуг для громадян.

Відповідно до частини 7 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуг» перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, має включати адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг затверджено розпорядженням Кабінету міністрів України від 16.05.2014 № 523 в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017
№ 782-р, серед них і адміністративні послуги соціального характеру.

ЦНАП повинен виконувати функції фронт-офісу (незалежно від засновника), тобто прийняття документів, формування справ та подальше їх передання на опрацювання до управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій.

Для налагодження роботи розроблені Рекомендації щодо взаємодії структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій та ЦНАПів (додаються).

В рамках виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2020 рік, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2020 № 270, та з метою наближення адміністративних та інших публічних послуг до громадян фахівцями Міністерства соціальної політики спільно з представниками Міністерства цифрової трансформації, Офісу реформ адміністративних послуг та Програми «ULEAD з Європою» розроблено «Моделі надання адміністративних послуг соціального характеру у центрах надання адміністративних послуг» (далі – Моделі), що додаються.

Запроваджені Моделі передбачають 3 варіанти алгоритмів запровадження надання адміністративних послуг соціального характеру у ЦНАП, в тому числі із застосуванням програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада». Моделі включають в себе покрокову інструкцію впровадження відповідного алгоритму дій, переваги та слабкі сторони кожної з них, що дозволить обрати найефективнішу для запровадження надання адміністративних послуг соціального характеру у ЦНАП.

Зразок угоди про співробітництво

Моделі надання АПСХ у ЦНАП

Рекомендації щодо взаємодії


Соціальні послуги в громаді

Верховною радою України 17 січня 2019 року прийнято нову редакцію Закону України «Про соціальні послуги» (далі – Закон) основною метою якого є удосконалення діючого законодавства, зокрема  в частині адміністрування соціальних послуг, підвищення статусу соціальних працівників та інших фахівців, що надають соціальні послуги, забезпечення захисту прав осіб, які отримують соціальні послуги, розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань організації надання соціальних послуг за місцем проживання осіб, які отримують такі послуги.

   Аби максимально близько надавати соціальні послуги отримувачам повноваження у сфері соціальних послуг передають громадам. Щоб реалізувати їх, в громаді мають створити відповідний структурний підрозділ. Кожна ОТГ буде зобов’язана надавати базові соціальні послуги.