Оновлено порядок надання реабілітаційних послуг

#безбар’єрність

У зв’язку із прийняттям Урядом 19.01.2022 постанови Кабінету Міністрів України № 31 «Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів» (далі – Порядок) з 1 березня 2022 року в Україні змінюється механізм надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідністю.

Зазначений Порядок розроблено на заміну Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80.

Необхідність оновлення порядку здійснення реабілітаційних заходів була пов’язана з вимогою приведення чинного механізму надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю. дітям з інвалідністю та дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідністю, у відповідність до законів України: «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» та «Про місцеве самоврядування в Україні», у частині положень, що стосуються цифровізації та децентралізації.

Тобто, введення нового механізму дозволить покращити доступність осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідністю, до реабілітаційних послуг.

Нововведеннями передбачається, що у межах забезпечення децентралізації функцій у соціальній сфері територіальні громади (як засновники комунальних реабілітаційних закладів) зможуть затверджувати власні порядки щодо визначення механізмів подачі заяв для отримання послуг у таких закладах, зарахування до них отримувачів для надання послуг (у порядку черговості), їх обліку, а також визначити перелік документів, необхідних для отримання послуг та умови надання таких послуг.

Також, у межах забезпечення цифровізації передбачається застосування цифрових технологій при наданні адміністративних послуг із направлення осіб з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до державних закладів (сьогодні для отримання реабілітаційних послуг у державних закладах особи та діти з інвалідністю чи їх законні представники мають звернутися з письмовою заявою (до якої додаються копії відповідних документів) до органу соціального захисту населення за місцем проживання).

Крім того, Порядком передбачається:

          – надання можливості отримувачам реабілітаційних послуг звертатися із заявами безпосередньо до державних реабілітаційних центрів (на сьогодні відповідні заяви подаються через органи соціального захисту населення за місцем проживання);

         – запровадження норми стосовно дотримання реабілітаційними закладами приватної форми власності, що надають реабілітаційні послуги за рахунок Державного бюджету України, законодавства у сфері реабілітації осіб з інвалідністю (на сьогодні немає актів законодавства, якими регулювалась би діяльність закладів приватної форми власності під час надання ними комплексних реабілітаційних послуг за кошти державного бюджету).

Реалізація Постанови № 31 запровадить зручний механізм організації надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, та зручність отримання таких послуг.