Критерії діяльності надавачів соціальних послуг

Сьогодні поговоримо про критерії діяльності надавачів соціальних послуг, які розроблено з метою встановлення єдиних вимог до них незалежно від форми власності та господарювання.

Надавачі соціальних послуг, діяльність яких відповідає цим критеріям, вносяться до Реєстру надавачів соціальних послуг.

Отже, які є критерії діяльності надавачів соціальних послуг?

Критерії діяльності надавачів соціальних послуг поділяються на загальні та спеціальні. Загальних критеріїв зобов’язані дотримуватися всі надавачі соціальних послуг, а спеціальних критеріїв – лише ті, що надають наступні соціальні послуги:

• цілодобове перебування/проживання,

• нічне або денне перебування у приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок та інші),

• соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово).

Наразі детально розглянемо загальні критерії діяльності надавачів соціальних послуг. Зверніть увагу, що ці критерії не поширюються на фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» без провадження підприємницької діяльності.

Загальні критерії діяльності надавачів соціальних послуг:

1. Наявність установчих та інших документів, якими визначено перелік соціальних послуг, що відповідає класифікатору соціальних послуг, затвердженому Мінсоцполітики, категорії осіб, яким надаються такі послуги, що підтверджується засвідченою копією установчих та інших документів, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

2. Надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

3. Відповідний фаховий рівень працівників надавача соціальних послуг (соціальних працівників, соціальних менеджерів, фахівців із соціальної роботи, соціальних педагогів, психологів та інших), які надають соціальні послуги. Фаховий рівень працівників повинен бути підтвердженим документом про освіту, свідоцтвом про підвищення кваліфікації та/або про проходження атестації відповідно до законодавства. Працівники надавача соціальних послуг повинні відповідати вимогам, визначеним у Випуску 80 «Соціальні послуги»;

4. Працівники надавача соціальних послуг повинні мати особисті медичні книжки та своєчасно проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди (Постанова від 23 травня 2001 р. № 559);

5. У штатному розписі/трудових договорах з найманими працівниками надавача соціальних послуг назви посад і професій повинні відповідати Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327, а кваліфікаційні категорії та розряди — Випуску 80;

6. Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що підтверджується довідкою територіальних органів ДФС;

7. Наявність у надавача соціальних послуг приміщень, які відповідають державним будівельним норм В.2.2-40:2018, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. (Увага! У разі неможливості повністю пристосувати об’єкти надавача соціальних послуг для потреб осіб з інвалідністю забезпечується їх розумне пристосування відповідно до частини другої статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, що підтверджується інформацією засновника (власника) надавача соціальних послуг за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю);

8. Інформувати населення про наявні соціальні послуги та електронні сервіси через: електронні засоби комунікації та соціальні мережі, смс-інформування, друковану продукцію (буклети, ліфлети тощо) у формі, доступній для сприйняття особами з будь-якими порушеннями здоров’я;

9. Наявність публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг та результатів оцінки якості соціальних послуг (для надавачів соціальних послуг з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг понад три роки).

Довідково:

Реєстр надавачів соціальних послуг в тестовому режимі розміщено за посиланням:
https://www.msp.gov.ua/content/reestr-nadavachiv-socialnih-poslug.html  (Файл ,,Інформація щодо надавачів соціальних послуг для включення до Реєстру надавачів соціальних послуг”)